FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Schéma


schéma

- základná, vo všeobecných a podstatných črtách vypracovaná osnova; zjednodušená podoba zachytávajúca podstatné prvky a súvislosti nejakého predmetu, mechanizmu, úvahy a pod. Schéma slúži na stručné vyjadrenie už získaných znalostí alebo na uľahčenie výskumu ( L210;67 L719;270).

---------
schéma>