FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filoponos, j.


Filoponos, Ján (5 st. n. l. Alexandria - 6. st. n. l.) gr. Filoponos Ióannés, zv. Grammatikos

- byzantský filozof, gramatik a teológ. Patril do skupiny pôvodne pohanských učencov, ktorí čiastočne z nevyhnutnosti, čiastočne z presvedčenia precházdali ku kresťanstvu od 4. storočia nášho letopočtu. Po svojom obrátení na kresťanskú vieru (okolo roku 500) sa pridal k radikálnej kresťanskej skupine, tzv. philopoenom číže pomstiteľom, ktorí systematicky vystupovali proti učeniu pohanských filozofov potom, čo bolo kresťnstvo v rímskej ríši oficiálne uznané (r. 313). Ján Filoponos má veľký význam pre vývoj vedy 6. st. n. l. najmä vzhľadom na jeho koncepciu sveta, ktorá sa utvárala v boji s pohanskými učencami, predovšetkým s filozofom Simplikiom a s duchovnými oporami vtedajšieho novoplatonizmu, Platonom a Aristotelom.

----------------
Filoponos, J.>