FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

4. Stor.


3. stor. 5. stor.

Na pápežskom stolci sú: sv. Marcelín (296-304), sv. Marcel I. (308-309), sv. Euzébius (309?-310?), sv. Melchiades (311-314), sv. Silvester I. (314-335), sv. Marek (336), sv. Július I. (337-352), sv. Libérius (352-366), sv. Damazus I. (366-384), sv. Siricius (384-399), sv. Anastazius I. (399-401)

1. stor. - 4. stor.
- doba rímska

313
- milánsky edikt; zrovnoprávnenie kresťanstva s ostatnými vyznaniami v rímskej ríši; odtiaľto cesta k rýchlemu víťazstvu a k uznaniu kresťanstva za vládnuce náboženstvo

ok. 318
- Arius začína hlásať, že Kristus nie je bohom, nie je zrodený z Boha-otca, nie je večný a od ostatných tvorov sa líši len mravnou kvalitou ( arianizmus)

324-430
- Sv. Augustinus

325
- 20.-25. máj
- 1. nicejský koncil, 1. ríšska synoda v maloázijskom meste Niceia (Nikaia), pápež Silvester z dôvodu vysokého veku neprišiel, zastupovali ho dvaja presbyteri. Koncilu predsedal cisár Konštantín, aj keď ešte nebol kresťanom. Koncil odsúdil herézu ariánov a prijal v prvej redakcii symbol viery (Nicaenum) záväzný pre všetkých kresťanov

337
- cisár Konštantín, ktorý podporoval kresťanstvo, ho prijíma na smrteľnej posteli

ok. 340-397
- Ambrosius Milánsky

344-407
- Ján Zlatoústy

391
- kresťanstvo sa stáva štátnym náboženstvom s vylúčením pohanských kultov - zánik alexandrijského Museionu

koniec 4. stor. - koniec 6. stor.
- sťahovanie národov

-----------
4. stor.>