FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Simplikios


Simplikios

- jeden z posledných príslušníkov aténskej novoplatónskej školy v 6. stor. n. l. Dokazoval, podobne ako iní novoplatonici, že medzi filozofiou Platónovou a Aristotelovou nie sú podstatné rozdiely. Zachovali sa od neho veľmi cenné komentáre k Aristotelovým Kategóriám, Fyzike, spise O nebi a O duši. ( L157; 562)