FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kresťanstvo


kresťanstvo Kód: 16

- jedno zo svetových náboženstiev, za ktorého pôvodcu aj z historického hľadiska sa považuje Ježiš Kristus.

"Z historického hľadiska ide o náboženstvo spasenia, ktoré vyrástlo z prednoázijsko-helenistického prostredia neskorého staroveku a ktoré očakáva spásu od svojho zakladateľa. Vierou v jediného, transcendentného, osobného, neviditeľného boha sa pojem boha v kresťanstve stotožňuje so starozmluvným pojmom, no kresťanský boh nie je bohom jediného, židovského ľudu, ale mocnosťou, ktorá stvorila, chráni a riadi svet, je bezpodmienečným pánom a vládcom nielen jednotlivca, ale celého ľudstva. Ježiš svojou smrťou, sebaobetovaním zmieril celý svet s bohom, vykúpil ho zo smrti a zatratenia." ( L50;108)

Zbierkou svätých kníh kresťanstva je Biblia.

--------------
kresťanstvo>