FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Evolúcia


evolúcia

- postupný prechod zo stavu do stavu, z podoby do podoby, či už ide o jednotlivca, o živočíšne druhy, triedy, národy alebo o celú prírodu, slnečné systémy, vesmír; (v širšom zmysle) zmena bytia a vedomia zahrnujúca tak kvantitatívne, ako aj kvalitatívne premeny. V užšom zmysle ide o viac alebo menej pomalé, postupné, kvantitatívne zmeny ( L53;128).

-----------
evolúcia>