FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vesmír


vesmír

- súhrn materiálnych javov, ktoré existujú v čase a priestore. Názov "vesmír" ( univerzum) a " kozmos" sa často používajú v rovnakom význame. Pri diferencovanom používaní sa výrazom vesmír označuje súhrn materiálnych javov, kým pri kozme (z gr. kozmos = poriadok, usporiadanie sveta) sa vyzdvihuje štruktúra alebo stavba sveta ako celku ( L74;797).

Prevažná časť známeho vesmíru je v stave plazmatickom ( plazmatické skupenstvo, plazma) ( L1347;13).

---------
vesmír>