FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Národ


národ

- spoločenstvo ľudí, ktoré sa sformovalo na spoločnom území a ktoré okrem teritória spája hospodársky život, jazyk a psychika, odrážajúca sa v spoločnej kultúre. Národy sa spravidla vyvíjali z národností. Pojmy národa sa značne odlišujú nielen v závislosti od významových útvarov, ktoré intervenujú v priebehu ich tvorby (filozofický, etnologický, sociologický, historický a pod. pojem národa), ale aj podľa toho, o entitu akej vývinovej etapy ľudstva ide (napríklad staroveký národ, moderný národ).

--------
národ>