FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dráma


dráma

- jeden z troch základných druhov umeleckej literatúry vedľa epiky a lyriky. Vzťah ku skutočnosti je v dráme vyjadrený fiktívnym dejom, na rozdiel od epiky je však tento dej realizovaný dialogickou formou, priamym konaním postáv. Stretávanie postáv v dráme vytvára situácie, ktoré sú rozhodujúce pre priebeh a zmysel deja. Tým, že dráma kladie do popredia priame zrážky charakterov, vyjadruje vo vyhranených odtieňoch (komických, tragických) konfliktnosť v ľudskom živote. Čas drámy je aktuálne pritomný, dráma predvádza deje práve prebiehajúce. Ako dielo určené k scénickej realizácii vyznačuje sa dráma zhusteným, sústredeným dejom (v klasickej dráme sa dodržovala jednota miesta, času a deja). Základnými žánrami drámy sú pôvodne tragédia a komédia, 19. storočí pribúda dráma v užšom zmysle, písaná spravidla prózou (k autorom tohto typu drámy patrí napr. H. Ibsen, M. Gorkij, I. Stodola a pod.) ( L42;258 L204; 83).dráma>