FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dialóg


dialóg

- rozhovor. Vo filozofii: metóda skúmania, spôsob, ako možno cieľavedom usmerňovaným rozhovorom poznať pravdu o nejakom probléme.dialóg>