FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Literatúra umelecká


literatúra umelecká

- jeden zo základných druhov umenia; literatúra tvorená textami s funkciou estetickou a zábavnou a slovesné umenie (alebo umenie slova), ktorého materiálom je jazyk ( L408;12). Rozdeľuje sa na drámu, epiku a lyriku. Je predmetom skúmania najmä v literárnej vede a filológii.

----------------------
literatúra umelecká>