FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Epika


epika

- jeden z troch základných druhov umeleckej literatúry, vedľa drámy a lyriky. Autorov vzťah ku skutočnosti sa v epike (na rozdiel od lyriky) vyjadruje sprostredkovane, t. j. príbehom, v ktorom sú ľudské vzťahy, konanie a zážitky uvádzané do príčinných a časových súvislostí (sujet, dej). Princíp rozprávania (na rozdiel od drámy) umožňuje začleniť do diela široký opis a výklad okolností, prostredia, motívov a udalostí objasňujúcich alebo sprevádzajúcich základný dej. Pretože epika rozpráva, "odáva správu" o udalostiach, je epický čas vlastne vždy časom minulým. Epika sa pôvodne rozvíjala vo veršovanej podobe (epos, bájka), postupne sa jej najvlastnejšou formou stala próza (poviedka, novela, román) ( L42;291).

--------
epika>