FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Číslo - odkazy


číslo - odkazy

číslica

druhy/príklady čísla

entity kontextu čísla

interval

množína čísiel
množstvo

názory na číslo

postupnosť čísiel

rad čísiel
rovnosť
rovnosť (matematika)

teória čísel

vyčíslenie
výkon počtový
výraz algebraický
výraz počtový