FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Aritmetika


aritmetika

- 1. (v stredoveku) piate zo siedmych slobodných umení.

2. časť matematiky zaoberajúca sa číslami a ich vzájomnými vzťahmi. Veda o číslach, ich vlastnostiach a vzťahoch. Veda o počte, t. j. o operáciách nad celými číslami a zlomkami; v staroveku sa nazývala logistikou.

Aritmetika je jeden z najstarších odborov matematiky; náuka o číslach (prirodzených, racionálnych, iracionálnych, komplexných a i.). Aritmetiku pestovali už Babylončania a Egypťania okolo r. 2000 pr. n. l. ( L719;20 L410;7).

Aritmetika je náuka o číslach, o ich oboroch a o ich spájaní počtovým úkonmi. (Počtovými úkonmi sa dnes zväčša zaoberá algebra.) ( L551;19).aritmetika>