FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Apokalyptika


apokalyptika ( gr. apokalypto - odhaľujem)

- obľúbený literárny záner v židovských kruhoch medzi 2. stor. pr. n. l. a 1. stor. n. l., ktorý sa farbistým líčením budúcnosti usiloval urobi znesiteľnými ťažkosti prítomnosti.