FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ťažkosť


ťažkosť ťažkosť (FT)

- situácia, v ktorej si nevieme rady. Nemusíme si ju uvedomovať ešte ako problém. Podľa toho, aké významové útvary (najmä kategoriálne) intervenujú v procese näšho uvedomovania si/poznávania ťažkosti, rozlišujeme aj problémy. V prípade, že v našej reflexii ťažkosti dominujú filozofické kategórie a iné filozofické významové útvary, výsledkom našej reflexie budú filozofické problémy. Špecifikom filozofického uvedomenia si ťažkosti, čiže špecifikom filozofického problému je uvedomenie si univerzality ťažkosti a jej enigmatickosti.

----------
ťažkosť>