FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Budúcnosť


budúcnosť

- súhrn všetkého diania, ktoré ešte len nastáva, ešte sa neuskutočnilo, ani sa práve neuskutočňuje; to, čo leží na ireverzibilnej časovej osi následnosti javov po dnes a teraz; súhrn všetkého, čo ešte neexistuje, čo je prítomné len potenciálne, ale musí sa ešte realizovať. Prechod od prítomnosti do budúcnosti je plynulý a relatívny ( L74;81).budúcnosť>