FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dante alighieri


Dante Alighieri (30. 5. 1265 Florencia - 14. 9. 1321 Ravenna) lat. Dantes Aliger
Kód: 268

- taliansky básnik, predstaviteľ renesančného humanizmu, ghibelin. Vo svoje Božskej komédii líči stav duše po smrti v troch zásvetných ríšach: v pekle, očistci a v raji. V Danteho názoroch badať príklon k averroizmu a k svetelne metafyzike novoplatonizmu.

Dante je vynikajúci predstaviteľ počiatkov renesančnej filozofickej kultúry, ktorého dielo sa stalo základom nového humanistického učenia o človeku. Dante si osvojil výsledky antickej kultúry, arabského myslenia katolíckej teológie ( tomizmus), averroizmuDante Alighieri>