FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ján xxii.


Ján XXII. (1244 Cahors - 4. 12. 1334) vl. menom Jacob Arnaldi de Uza

- 196. pápež od 7. 8 1316 do 4. 12. 1334; pochádzal z bohatej meštianskej rodiny, študoval právo v Montpellier, 1300 sa stal biskupom vo Fréjus, 1308-1310 bol kancelárom Karola II. a potom Roberta Neapolského, 1310 sa stal biskupom avignonským, 1312 kardinálom-kňazom kostola San Vitale a 1313 kardinálom-biskupom portským. Ako druhý avignonský pápež upevnil postavenie pápežstva v Abignone napriek počiatočným vyhláseniam, že sa chce presídliť do Ríma.

Podieľal sa na vytvorení perfektného systému zdanenia v prospech kúrie. Tvrdo prenasledoval spirituálov a ich redikálne krídlo fraticellie, vzívajúci ideály chudoby. 1323 poprel v buli 'Cum inter nunnullis' ich tvrdenie, že Ježiš a apoštoli nemali majetok. Dostal sa do ostrého konfliktu s Ľudovítom IV. Bavorským, proti ktorému presadzoval na nemecký trón Fridricha I. Krásneho ( L712;173 L628;313).