FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon hodnoty

zákon hodnoty

- ekonomický zákon spoločný všetkým spoločensko-ekonomickým formáciám s tovarovou výrobou, podla ktorého sa výroba a výmena tovarov uskutočňuje na základe množstva spoločensky nutnej práce vynaloženej na ich výrobu ( L421; 801).