FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Inštitúcia všeobecnovzdelávacia

inštitúcia všeobecnovzdelávacia

- inštitúcia, ktorá poskytuje všeobecné vzdelanie, napr. základná škola.