FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Škola základná

škola základná

- výchovnovzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku 6-14 (15) rokov ( L715;803).