FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pracujúci

pracujúci = pracovník

- výrobná sila spoločnosti a činiteľ vytvárania spoločenského bohatstva ( robotník , roľník, úradník, príslušník inteligencie a pod.)