FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam N

Násobenie

násobenie

- základný počtový úkon alewbo počtový výkon druhého stupňa, ktorý dvom číslam a a b priraďuje tretie číslo c; multiplikácia. Čísla a a b sú činitele, číslo c je súčin.

------------
násobenie>