FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sochárstvo

sochárstvo

- odvetvie alebo druh výtvarného umenia vytvárajúce trojrozmerné diela ( sochárske diela), sochárska tvorba, plastika ( L42;1117 L831;161,195).

-------------
sochárstvo>