FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Architektúra

architektúra

- stavebné alebo staviteľské umenie. Architekúra je druh umenia, ktoréh diela, projektované a vytvorené v trojrozmernom priestore, majú presné funkčné urcenie, ktoré sa vzťahuje k materiálnym, spolo4enským alebo duchovným činnostiam ( chrámy, obytné domy, paláce atď.). Najčastejšie sa tieto stavby umeleckých diel existenciou a funkčným významom vnutroného priestoru. Tento predpoklad však nie je všeobecne nevyhnutný: napríklad obelisk nijaký vnútorný priestor nemá, vzmikajú však pochybnosti, či ide o dielo architektonické alebo o dielo sochárske. Nejsnost tohto druhu sa začali objavovať až v priebehu 20. storočia so vznikom "čistého sochárstva" ( L672;60).architektúra>