FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Udalosť právna

udalosť právna

- právna skutočnosť, ktorá nastáva nezávisle od prejavov ľudskej vôle a vedie na základe právnej normy k vzniku, zmene alebo zániku právneho vzťahu, práva alebo povinnosti.

Z právnych udalostí majú význam najmä beh času, prípadne udalostí, ktoré sa týkajú osobného stavu občanov ( narodenie, smrť, dosiahnutie určitého veku a pod.), pokiaľ právna norma s nimi spája vznik, zmenu alebo zánik určitých právnych vzťahov alebo práv alebo povinností.

Napr. smrť pracovníka je právnou skutočnosťou, ktorá má za následok zánik pracovného pomeru, pracovnoprávnych vzťahov založených dohodami o prácach konaných mimo pracovného pomeru, učebný pomer, zánik niektorych peňažných nárokov organizácie voči pracovníkovi a i. ( L741;55).