FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Právo

právo právo (FT)
Kód: 354

- súbor právnych noriem a právnych vzťahov. Právo je predmetom skúmania právnej vedy.

Právo je to, čo je zhodné s nejakým presným pravidlom, alebo to, čo je dovolené (v tomto zmysle môže byť slovo "právo" použité aj v plurále). V prvom prípade otvára právo pre nejaký subjekt možnosť, aby sa naň odvolával alebo aby ho vymáhal (napr. právo odpovede). V druhom prípade je právo potvrdené zákonmi viacej alebo menej jasnými, alebo je zhodné - v najsilnejšom zmysle slova - s morálnou povinnosťou.

V protiklade k faktu je právo to, čo je legitimné, a to na rozdiel od skutočnosti, ktorá takou byť nemusí (tradičný protiklad medzi de iure a de facto).

Z právneho hľadiska sa rozoznáva právo pozitívne a právo prirodzené.

Právo vytvára vonkajšiu inštanciu, ktorá zaručuje, že ľudia môžu rozvíjať svoje vzťahy v danom rámci. Preto sa právo nevyhnutne stavia, ako zdôraznil Rousseau, proti sile (násiliu). Pôvod práva videli filozofi rôzne: právo vyplýva z Božej vôle, zo zvrchovanosti národa alebo zo samotnej prirodzenosti človeka. Avšak centrálnou otázkou, ktorú kladie filozofia práva, je otázka vzťahu medzi právom a slobodou ( L719;234).

--------
právo>