FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Udalosť

udalosť = príbeh = príhoda
udalosť (FT)

- základný prvok ľubovoľného (materiálneho či duchovného) diania; kritický bod vývoja určitého procesu , najčastejšie vznik, zánik a kvalitativne zmeny priebehových kriviek procesu. Udalosti sa často prejavujú ako výsledok stretu, spojenia procesu s iným procesom, kedy dochádza ku konfliktu, vyhroteniu a pod. ( L911;132).

Pojem udalosti kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby. Ak napr. medzi významovými útvarmi intervenujúcimi v tvorbe pojmu udalosti dominuje kategória minulostnosti, chápe sa udalosť ako to, čo sa udialo.

----------
udalosť>