FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Tibet

Tibet Tibet (FT)

- krajina v západnej Číne; 1,22 mil. kmý. Hlavné mesto Lhasa. Dnes autonómna oblasť Číny. V r. 1987 1 970 000 obyvateľov.

Povrch hornatý - Tibetská náhorná plošina; pramenná oblasť ázijských riek.

Podnebie vnútrozemské.

Chov jakov, dobytka.

V 7. stor. zjednotenie nomádskych kmeňov, širenie budhizmu, lamaizmu.

Od 8. stor. budhizmus (lamaizmus) štátnym náboženstvom, na jeho základe vytvorená štátna štruktúra.

R. 1253 sa zmocnil ríše chán Chubilaj, závislosť od čínskej dynastie Janovcov; upevňovanie kňazskej vlády, od 16. stor. titul vládcu dalajláma.

Od 1720 po vypudení džungarovpod čínskou zvrchovanosťou, od 1750 čínsky protektorát. Krvavé potlačenie viacerých vzbúr.

V 19. stor. spory o Tibet medzi Čínou, Anglickom a Ruskom; od 1911 samostatnosť.

R. 1950 obsadenie Tibetu čínskou armádou, 1951 podpísanie zmluvy o tzv. mierovom oslobodení Tibetu s prísľubom regionálnej autonómie, 1956-58 nepokoje, 1059 protičínske povstanie, útek 14. dalajlámu do Indie (exilová vláda); po potla4ení povstania masový útek do exilu.

R. 1965 vytvorenie autoňomnej oblasti Tibetu v rámci Číny ( L715;732).

--------
Tibet>