FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Proces

proces proces (FT)

- postupnosť vzájomne súvisiacich zmien alebo udalostí; postupná zmena entity , relatívne súrodá séria javov vzájomne spojených kauzálnymi alebo štrukturálno funkčnými závislosťami alebo jav, ktorý sa v istom časovom intervale mení.

Napr. za porces možno pokladať rast organizmu, pretože nasledujúce stavy sú určitým spôsobom určované stavmi predchádzajúcimi. Série javov, ktoré tvoria proces, možno odlíšiť poznávacími aktami, oddeliť ich od zložitých komplexov javov objavujúcich sa súcasne. Procesy majú teda akúsi os, na ktorú sa "navlečené" skľbené javy. Ani v prírode, ani v spoločnosti neexistujú izolované procesy; rozlišujeme ich a skúmame ich oddelene len pre potreby analýzy ( L161;146).

Proces je témou fundamentálnych filozofickych skúmaní. Pojem procesu vystupuje často ako kategória v špeciálnovedných i filozofických disciplínach. V utváraní pojmu procesu intervenujú často také významové útvary, ako napr. predstava alebo pojem postupnosti, pojem zmeny, pojem niečoho alebo entity a pod.

---------
proces>