FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©kola cambridgeská platonizmu

ąkola cambridgeská platonizmu

- smer v anglickej filozofii v 2. polovici 17. stor. a na začiatku 18. stor. Bojovala proti Hobbesovmu naturalizmu a ateizmu z pozícií mysticko-teozofického platonizmu (cf. L52;92). Proti empiristickému materializmu F. Bacona a Hobbesa stavala učenie o vrodených ideách interpetované v duchu platónovského učenia o poznaní a v duchu stredovekého realizmu.

--------------------------------
ąkola cambridgeská platonizmu>