FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia anglická

filozofia anglická

- súčasť britskej filozofie. Filozofia pestovaná v anglosasskom kultúrnom prostredí; odčleňuje sa od kontinetálneho filozofického myslenia v časoch F. Bacona, odkedy sa zvykne vyzdvihovať oproti kontinentálnej línii Descartes - Spinoza - Leibniz línia Bacon - Locke - Hume. V anglickej filozofii sa akcentuje väčšmi tematizácia skúsenosti a praxe (v kontinetálnej filozofii prevláda špekulácia a metafyzika). Už prví predstavitelia samostatnej anglickej filozofie boli empirikmi a zakladali svoje učenia na náboženskej, vedeckej a psychologickej skúsenosti, pozri: R. Bacon, J. Duns Scotus, W. Occam ( L154;168).

---------------------
filozofia anglická>