FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Latinčina

latinčina

- jazyk italickej vetvy indoeurópskych jazykov; pôvodne jazyk Latínov, neskôr štátny jazyk Rímskej ríše. Z tej doby je známa hovorená latinčina (vulgárna alebo ľudová), ktorá dala vznik románskym jazykom, a spisovná latinčina. Na konci staroveku sa latinčina stala svetovým jazykom. V stredoveku je medzinárným jazykom. Ako cirkevný jazyk a často aj jazyk diplomacie žije latinčina až do 19. storočia.

------------
latinčina>