FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Uhorsko

Uhorsko

- mnohonárodnostný štát v strednej Európe trvajúci v časovom intervale 1000 -1918. Pomenovanie dostal podľa kmeňového zväzu Uhrov, ktorí koncom 9. stor. zaujali Dunajskú kotlinu . Zakladateľom Uhorska je Štefan I. z rodu Arpádovcov.

Súčasťou Uhorska sa okrem územia dnešného Maďarska stalo ostupne Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Dalmácia, Sedmohradsko a Bosna.

----------
Uhorsko>