FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravidlo - odkazy

pravidlo - odkazy

algoritmus

druhy/príklady pravidiel

krok

maxima
metóda

postup
poučka

sútra
syntax
systém expertný

výnimka