FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pravidlo

pravidlo pravidlo (FT)

- kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania spôsobu realizácie konania a je vyjadrovaný v podobe návodu , predpisu alebo normy. Konštituentom pojmu pravidla je pojem výnimky.

Pravidlo určuje (kodifikuje) východisko činnosti, vlastnosti krokov, postupnsti krokov ( operácií), ako aj zamýšľaný výsledok činnosti (výsledok poslednej operácie, cieľ činnosti).

Pravidlá sú štandardné postupy alebo metódy riešenia úloh; sú to predpisy určené na určitý druh činnosti, ktoré zaručujú, že z vopred zadanej vychodiskovej situácie sa dostaneme do želanej výslednej situácie. Ak v existujúcej oblasti platí istá zákonitosť, pravidlá zaručujú, že ju bude naša činnosť rešpektovať (napr. pravidlá narábania s technickými zariadeniami; odvodzovacie pravdilá); ak je istá oblasť našou činnosťou vytváraná, pravidlá zabezpečia, že výsledok čínnosti bude mať želané vlastnosti (napr. pravidlá spoločebských hier) (cf. L402;38 L715;574).

-----------
pravidlo>