FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Syntax

syntax (gr.)

- náuka o vetnej skladbe ( stavbe viet) - v tomto zmysle ide o syntaktiku; sama vetná skladba alebo stavba viet, prípustný tvar viet jazyka, ktorý skúma syntaktika.

---------
syntax>