FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pokus

pokus

- experiment, zámerne vyvolaný proces v relatívne presne kontrolovaných podmienkach , ktorý slúži na získavanie alebo overovanie skúseností, poznatkov, vedeckých teórií a hypotéz.

Pokus môže byť heuristický, s cieľom nájsť dovtedy neznámu zákonitosť javu, alebo overovací, ktorým sa overuje deduktívne objavená zákonitosť. Využíva sa ako výskumná metóda v špeciálnych vedách ( L189;78).

Pokus je - obrazne povedané - otázka kladená prírode, ktorou ju nútime, aby nám odhalila svoje zákonitosti. V istom zmysle je každé naše konanie pokusom, pokiaľ pozorujeme účinky nášho zásahu do prírody. O vedeckom experimente však hovoríme len vtedy, keď skúmanie uskutočňujeme sústavne a s uvedomelým cieľom ( L327;170).