FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória vedecká

teória vedecká

- systém vedeckých výpovedí o istej oblasti reality, ktorý má predovšetkým explanačnú a prognostickú funkciu. V rámci množiny vedeckých teórií možno vyčleniť objektové teórie a metateórie, empirické teórie a deduktívne teórie ai.

Vedecká teória je systém viet, ktoré prijímame ako pravdivé a ktoré môžeme nazývať zákony alebo vety-tvrdenia alebo stručne tvrdenia ( L606;19).

-----------------
teória vedecká>