FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hypotéza

hypotéza

- výpoveď o jave, ktorej platnosť nie je definitívne overená; neverifikované tvrdenie, spočívajúce na verifikovateľných predpokladoch; vedecky zdôvodnená, v systéme výpovedí alebo viet formulovaná domnienka o stave vecí, ktorý nebolo možné priamo pozorovať alebo experimentálne potvrdiť, napr. o spôsobe existencie objektov, súvislostí, zákonitostí, vlastností, príčin, následkov atď.

Hypotézy vytvárame na to, aby nám pomáhali objasňovať súvislosti a vysvetľovať pravidelnosti.

Hypotézy overujeme experimentom.

-----------
hypotéza>