FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Počítač - odkazy

počítač - odkazy

druhy/príklady počítača

IBM
IBM-PC
Internet

jednotka aritmeticko-logická
jednotka počítača

MICROSOFT

Neumann, J. v.

program počítačový

server
sie» počítačová
spracovanie dát
spracovanie distribuované
spracovanie textu