FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spracovanie distribuované

spracovanie distribuované

- informačné spracovanie, v ktorom sa práca uskutočňuje oddelenými počítačmi prepojenými cez komunikačnú sie». Rozliąuje sa

- plain distributed processing
- true distributed processing