FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spracovanie textu

spracovanie textu

- zostavovanie a úprava textu; v informatike sa má na zreteli zostavovanie a úprava textu (hovor sa tu aj o dokumente (8)) využitím počítača ( L426;426).