FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Petrus lombardus

Petrus Lombardus (okolo 1100 Lumello pri Novare - okolo 1164 Paríž) Pietro Lombardo

- stredoveký teológ a filozof talianskeho pôvodu.

Jeho najväčším prínosom sú Libri quattuor sententiarum (Štyri knihy sentencií) napisané okolo 1150-1152. Petrove Sentencie vytvárajú systém celej kresťanskej teológie, ktorý je dôsledne založený na patristickej tradícii. Citáty (je asi 1000) tvoriace Sentencie Peter vyberal z mnohých diel cirkevných otcov, hlavnou autoritou je mu však sv. Augustin. Metodicky si bral za vzor diela Abélarda a tézy Huga zo sv. Viktora.

Podľa Petra Lombarda sa dôkladné rozumovanie vo forme filozofie hodí dobre iba pokiaľ ide o veci stvorené, ale tajomstvá viery nepodliehajú podľa neho filozofickým argumentom. Peter však napriek tomuto svojmu názoru na filozofiu ju používa ako nástroj interpretácie viery, siaha najmä po ontológii, filozofii prirody, psychológii a etike.