FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hugo zo sv. viktora

Hugo zo sv. Viktora (1096 - 1141) Kód: 302

- francúzsky filozof a mystik, ktorým začína rozkvet školy pri sv. Viktorovi. Hugo uznával užitočnosť filozofických predpokladov pre mystickú kontempláciu.

Podľa Huga sa slobodné umenia a dialektika, ako aj filozofia prírody majú stať nástrojom teológie, preto - v protiklade k Petrovi Damianimu - odporúča teológom, aby sa učili všetko, pretože všetky vedomosti nejakým spôsobom musia podporovať teológiu.

----------------------
Hugo zo sv. Viktora>