FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Petites perceptions

petites perceptions (fr.)

- u Leibniza : malé, nepatrné percepcie alebo vnemy, ktoré - bez toho, aby boli uvedomované - neustále v nás prebiehajú a pozorovať ich možno až ich celkovom účinku ako zmetené predstavy alebo nepochopiteľné (iracionálne) poznatky. Leibniz dospel k pojmu malých percepcií pri prekonávaní kartezianizmu a použil ho neskôr pri objasňovaní prestabilizovanej harmónie v telesnoma duševnom dianí ( L154;551).