FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Percepcia

percepcia (z lat. percaptio - vnímanie, chápanie)

- zmyslové vnímanie; pozorovanie, skúmanie a zisťovanie prítomnosti, polohy a tvaru predmetu zmyslovými orgánmi; prijatie, prevzatie do držby.

------------
percepcia>