FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Harmónia predurčená

harmónia predurčená = prestabilizovaná harmónia

- vopred ustavovená harmónia. Pojem predurčenej harmónie je jedným z najznámejšich významovych útvarov vytvorených G. W. Leibnizom.

----------------------
harmónia predurčená>