FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Život každodenný

život každodenný

- jedna zo základných foriem osvojovania si sveta človekom, vyznačujúca sa jej pôvodnou (principiálnou) predchodnosťou pred ostatnými.